Fordelene med automatisering og DevOps

Glimte > Cloud Computing  > Fordelene med automatisering og DevOps

Fordelene med automatisering og DevOps

En erfaren Applikasjon eller Enterprise arkitekt kan fortelle deg at kommunikasjon og samarbeid på tvers av team og roller blir forbedret ved implementering av DevOps prinsipper og praksis. Men det som ofte blir overset og glemt er merverdien du får ved å bygge skyløsningen på byggeklosser. Ønsker du å utvikle å levere systemer som møter og overgår kundens forventninger, så er testingen vel så viktig som løsningen i seg selv.

De bakenforliggende byggeblokkene til en DevOps er å sikre at plattformen bygges og integreres slik at kontinuerlig levering, integrering og forbedring blir mulig.

Ved å lage byggestein basert på kode og lage moduler basert på byggestein, blir hele sky-infrastrukturen gjenbrukbar og reproduserbar. En modul kan være enkel og liten, og ha få oppgaver som eksempelvis å håndheve en navngivningen basert på miljø, steg, og kunde. Eller den kan være mer komplekst og bli satt sammen for å håndtere en VPC (Amazon) og, eller ett VNet (azure), med sine respektive NAT-gateways, ruting, sikkerhetsgrupper og nsg'er.

Ved tradisjonell IT drift og operasjon vil du ofte få det som kalles "drifting" i konfigurasjonen. Det er ett fenomen der servere og applikasjoner over tid ikke er er identiske lenger, ofte er det relatert til Ad-Hoc endringer, men også ofte til udokumenterte endringer. Det er i hovedsak to måter å bekjempe konfigurasjonsdrift. Den ene er å bruke konfigurasjonsverktøy som eksemeplvis SCCM, Puppete og Chef. Desverre så vil en alikevel, på tross av iherdig innsats ofte se at konfigurasjonen avviker.

Den andre, og ofte en foretrukket DevOps-tilnærming, er ved orkestrere go provisionere, ved bruk av byggeklosser, i kombinasjon med containerteknologi og heller implementere rullerende re' oppbygging basert på en masterplan. Ved å definer hele miljøet I ett sett av veldokumenterte blåkopier, lagret i et bibliotek med versjonskontroll. For deretter å importerer forhåndsgodkjente moduler og byggeklosser, som også lagres i et bibliotek med versjonskontroll. Da har du startet jobben med å ta kontrollen tilbake.Det å tilbake i tid, til ett tidspunkt hvor miljøet var før en større eller mindre endring, eller å starte opp en komplett kopi av alle ressurser basert på en nåværende eller tidligere konfigurasjon, med mindre, like eller flere ressurser, kan være like enkelt som ett trykk på en knapp.

Automatiske tester er en ofte glemt del av automatiseringen, men kan skille mellom det å lykkes eller ikke.

Ved å implementere Kontinuerlig integrasjon (CI) og kontninuerlig leveranse (CD) så har du også lagt de nødvendige grunnsteinene for å garantere ett enda høyere nivå. Du kan enkelt gå videre til det neste logiske skrittet, implementere og tilgjengeliggjøre integrasjons testing. Tester som du kan automatisere, som hjelper til med sørge for at endringer utført blir nektet eller godkjent basert på et gitt sett av kriterier. Ved å se på, og håndtere implementering av en skytjenester som du ville gjort med hvilken som helst annen utvikling, så blir du også i stand til å identifisere og eventuelt stoppe motstridende endringer, selv før de skjer.

nb_NONorwegian
en_GBEnglish nb_NONorwegian